Таня Светашова

Паэтка, філолаг, педагог. Аспірантка кафедры рускай літаратуры БДУ, вывучае рускую паэзію другой паловы ХХ стагоддзя. Рэдактарка альманаха "Мінская школа". Друкавалася ў альманахах "Мінская школа", "Анталогія маладога верша", часопісах "Першацвет", "Новая рэальнасць", у электронных выданнях "Тэкстура", "Мегаліт", "Кальцо А", "Артыкль" і інш. Удзельніца Нарады маладых пісьменнікаў пры СП Масквы (2013)

Творы